Groepspraktijk De Stroming is een groep van drie collega’s die dagelijks samenwerken met mensen  en hun hulpvragen.

Wij werken vanuit een oplossingsgericht kader. Dat wil zeggen dat alles kan helpen wat nuttig en zinvol is..

 

Vacature: kinder-jeugdpsycholo(o)g(e)-of orthopedago(o)g(e)

met psychotherapie als specialisatie.

 

Werktijd: minimum 8 uur effectief. Indien je meer wilt werken , geen probleem

Meehelpen opbouwen van je cliëntengroep

 

Doelgroep: kinderen en jongeren 

 

Teamgebeuren

We vragen een actieve inbreng (wekelijks team)

Meewerken aan publiciteit en bekendmaking. Mee helpen denken aan onze verdere plaats in het therapiegebeuren hier in ons gebouw en in de bredere samenleving.

 

Kostprijs: huur wordt gedeeld. 

Zo vlug mogelijk solliciteren naar:

Xavier Maes

Heirweg 74

8520 Kuurne

Telefoon:0468.532.886

info@groepspraktijkdestroming.com