Psychotherapie

Afhankelijk van de noden en de vraag van de cliënt gaan wij op zoek naar de gepaste therapie. Wij bieden psychotherapie, psychologische en pedagogische begeleiding aan alsook studie- en trajectbegeleiding.

 

Psychotherapie, psychologische en pedagogische begeleiding

Dit kan in de vorm van een gesprek maar ook aan de hand van speltherapie,... Er is mogelijkheid tot langdurige therapie, kortdurende therapie en eenmalige adviesgesprekken. 

U kan bij ons terecht voor volgende problemen: 

 

 • aandachtsmoeilijkheden en hyperkinetisch gedrag

 • problemen in de sociale communicatie en interactie

 • autismespectrumstoornis

 • gedragsproblemen en gedragsstoornissen

 • stemmingsproblemen en depressieve stoornissen

 • piekeren en  angststoornissen

 • burn out

 • rouw en traumaverwerking

 • eetproblematieken of ander dwangmatig gedrag

 • relatie- en communicatieproblemen bij koppels en gezinnen

 • opvoedingsondersteuning 

 • ...