top of page

Psychodiagnostiek 

Binnen onze groepspraktijk staan wij in voor zorg op maat van de cliënt. Wij doen aan gerichte psychodiagnostiek om de problematiek zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Wat is psychodiagnostiek?

Psychodiagnostiek is het proces waarbij bepaalde problemen, beperkingen of ziektebeelden zo goed mogelijk in kaart worden gebracht. Psychodiagnostiek betekent niet altijd dat er een diagnose wordt toegekend maar wordt ingezet om een globaal beeld te vormen van de cliënt en diens problematiek. 

Hoe doen we aan psychodiagnostiek?

 

Een psychodiagnostisch onderzoek omvat voornamelijk het afnemen van interviews, vragenlijsten, testen en observaties. Afhankelijk van de problematiek wordt er een psychodiagnostisch proces op maat samengesteld. 

Een psychodiagnostisch proces kan bestaan uit: 

 • een intelligentieonderzoek 

 • een onderzoek naar geheugen, aandacht en concentratie

 • gesprekken of interviews met kinderen, ouders en leerkrachten 

 • vragenlijsten voor kinderen, ouders en leerkrachten

 • een spelobservatie

 • overleg met andere hulpverleners 

Indien nodig wordt er samengewerkt met logopedisten, kinesisten, artsen of andere hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Ieder psychodiagnostisch onderzoek wordt uitvoerig gerapporteerd en toegelicht tijdens een adviesgesprek. 

Voor wie is psychodiagnostiek? 

Psychodiagnostiek is er voor kinderen en jongeren met een vermoeden van volgende problematieken of gerelateerde symptomen:

 • aandachts- en concentratiestoornissen

 • autisme 

 • ontwikkelingsstoornissen 

 • gedragsstoornissen 

 • angststoornissen 

 • depressieve stoornissen en stemmingsstoornissen 

 • hechtingsstoornissen 

 • post-traumatische stressstoornissen 

U mag contact opnemen met Sofie Nuytten u vragen heeft omtrent psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren. 

bottom of page