top of page

 

 Voor wie? 

      Voor kinderen en jongeren <18 jaar

Voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar en hun context (ouders, voogd) met een geestelijk gezondheidsprobleem dat gerelateerd is aan emotionele, sociale of gedragsmoeilijkheden. Het gaat hierbij om milde klachten die binnen een kortdurend traject van 4 tot maximum 8 sessies kunnen worden aangepakt. 

 

​       Voor volwassenen 

Voor volwassenen die lichte of matige last hebben van depressieve of angstige gevoelens of problemen met alcohol of slaap- en kalmeringsmiddelen.

1. Hoe aanmelden? 

Voor kinderen en jongeren: een verwijzing gebeurt met verwijsvoorschrift door een huisarts, CLB-arts, een arts van Kind & Gezin, een pediater of een kinder- en jeugdpsychiater.
Ga bij 1 van deze diensten langs en vraag om een verwijsvoorschrift. 

https://www.psyzuid.be/nl/aanbod/eerstelijnspsychologen/kinderen-amp-jongeren 

 

​Voor volwassenen: Een verwijzing gebeurt met verwijsvoorschrift van uw huisarts, arbeidsgeneesheer, geriater of psychiater. Ga bij 1 van deze diensten langs en vraag om een verwijsvoorschrift.

https://www.psyzuid.be/nl/aanbod/eerstelijnspsychologen/volwassenen)

 

2. Kostprijs

De zorggebruiker betaalt € 11,20 of € 4,00 (indien recht op verhoogde tegemoetkoming). 

Na doorverwijzing door uw arts kan u rekenen op een terugbetaling van een kortdurende behandeling van 4 sessies (éénmalig verlengbaar) per kalenderjaar.

Eerstelijnspsychologie  (ELP)                                                 

bottom of page